Budapest Környéki Törvényszék

Budapest Környéki Törvényszék
Postacím: 
1443 Budapest, Pf. 175.
Cím: 
1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Központi telefonszám: 
+36-1-467-6200
E-mail cím: 
birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
Elnök: 
Dr. Hilbert Edit

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:

            hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.00

            szerda-péntek: 9.00-11.00

Panasznapi ügyintézés:

Minden pénteken 9.00-11.00 óráig a Budakörnyéki Járásbíróságon, összevontan a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósággal és a Budakörnyéki Járásbírósággal

Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje:

            Minden hónap első hétfője reggel 9.00-11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján 

Büntető Kollégium

Cím: 1146 Budapest, Thököly út  97-101.

Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175.

Telefon: +36-1/467-6200 központi telefonszám

Telefax: +36-1/467-6218

Kollégiumvezető: Nagyné dr. Drahos Ibolya
Kollégiumvezető-helyettes: Dr. Szabó Judit

Büntető Iroda:

Telefon/fax: +36-1/467-6235                                              
Irodai félfogadás:

 • hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.30
 • szerda-péntek: 9.00-11.00

Büntetés-végrehajtási Csoport

Cím:1146 Budapest, Hungária krt.179-187. (M3  Irodaház)

Postacím:

Telefon: +36-1/332-6352

Telefax: +36-1/273-3772

Ügyfélfogadási rend: hétfő-péntek: 9.00-12.00 és 13.00-15.00

FIGYELEM!

A Budapest Környéki Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak, a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiumának, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságának, a Csőd- és Felszámolási Csoportnak, a Büntetés-végrehajtási Csoportnak, valamint a Végrehajtók Irodájának

új címe:

1146 Budapest, Hungária krt.179-187. szám alatt (M3 Irodaház).

 Új központi telefonszáma:

 06 1 273 3999

Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium

Cím:1146 Budapest, Hungária krt.179-187. (M3 Irodaház)

Postacím:

Kollégiumvezető: Dr. Kiss Márta
Kollégiumvezető-helyettes: Dr. Koppányné dr. Sági Erika

Polgári Szakág I. fok:

Telefon: +36-1/273-3993     
Telefax: +36-1/273-3994
Kollégiumvezető-helyettes: Dr. Koppányné dr. Sági Erika

Irodai félfogadás

 • hétfő-kedd: 8.30-11.30
 • szerda: 8:30-15:30
 • csütörtök-péntek: 8.30-11.30

Polgári iroda:

Telefon: +36-1/273-3991
Telefax: +36-1/273-3992

Irodai félfogadás:

 • hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.30
 • kedd: ügyfélfogadás nincs
 • szerda-péntek: 9.00-11.00


Polgári Szakág II. fok

Telefon: +36-1/273-3324
Telefax: +36-1/273-3996
Kollégiumvezető: Dr. Kiss Márta

Polgári iroda:

Telefon: +36-1/273-3322
Telefax: +36-1/273-3997

Irodai félfogadás:

 • hétfő-péntek: 8.30-11.30
 • szerda: 8.30-15.30

Végrehajtók Irodája

Cím:1146 Budapest, Hungária krt.179-187. (M3 Irodaház)

Telefon: +36-1/354-1426 vagy +36-1/332-0560

Telefax: + 36-1/354-1427

Ügyfélfogadási rend:

 • hétfő: 8.30-15.30  
 • szerda: 8.30-11.30
 • péntek: 8.30-11.30

Gazdasági Kollégium

Cím: 1146 Budapest, Hungária krt.179-189. (M3 Irodaház)

Postacím:

Központi telefonszám: +36-1/273-3999

Kollégiumvezetői titkárság: Tel.: +36-1/354-3301, Fax:+36-1/332-7714

Szervezeti egységek:

Peres Csoport:

Kezelőiroda:   Tel.:+36-1/312-1729, Fax:+36-1/354-3306

Irodai félfogadás: hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.30. szerda-péntek: 9.00-11.00

Cégbíróság:

Céginformáció: Tel.: +36-1/332-0314 vagy +36-1/332-6383

Cégiroda: Fax: +36-1/354-3303

Irodai félfogadás: hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.30. szerda-péntek: 9.00-11.00

Csőd- és Felszámolási Csoport:

Kezelőiroda: Tel.:+36-1/354-3194, Fax:+36-1/332-3764

Irodai félfogadás: hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.30. szerda-péntek: 9.00-11.00

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Cím: 1146 Budapest, Hungária krt.179-189. (M3 Irodaház)

Postacím: 1143 Budapest, Pf.:175.

Központi telefonszám: +36-1/273-3999

Munkaügyi szakág:

Kezelőiroda: Tel.: +36-1/220-9776, Fax: +36-1/220-9771

Irodai félfogadás: hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.30. szerda-péntek: 9.00-11.00

Közigazgatási szakág:

Kezelőiroda: Tel.: +36-1/220-9774, Fax: +36-1/220-9775

Irodai félfogadás: hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.30. szerda-péntek: 9.00-11.00

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a fenti e-mail címre törvényi felhatalmazás hiányában elektronikus úton nem terjeszthető elő joghatályosan beadvány a bíróságokon, ide nem értve a cégek bejegyzésére irányuló kérelmeket, amelyeket 2008. július 01-től elektronikus nyomtatványon kell előterjeszteni.
 
A céginformációs szolgálat honlapjáról és a kormányzati portálról az elektronikus nyomtatványok letölthetők. A jogi képviselő elektronikus úton a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet mellékletében meghatározott okiratot nyújthat be a cégbírósághoz.
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Budapest Környéki Törvényszék vagy az illetékességi területén működő bármely helyi bíróság előtt folyamatban lévő ügyben tájékoztatást az illetékes kezelőirodán, ügyfélfogadási időben kaphatnak (a honlapon megtalálható a kezelőirodák ügyfélfogadási rendje), elektronikus úton erre nincs lehetőség.
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy általános jogi tájékoztatást (folyamatban nem lévő ügyekben) a Budapest Környéki Törvényszékhez tartozó városi bíróságokon hétfői – kivéve a Budakörnyéki Bíróságon pénteki – napokon tartott ún. „panasznapon” személyesen kaphatnak, egyéb jogi segítségnyújtás kérdésével szíveskedjenek a „nép ügyvédje” ingyenes jogsegélyszolgálatot a 06-80-244-444 telefonszámon megkeresni.
 
A bírósághoz elektronikus úton általános jogi tájékoztatás kérésre irányuló beadványokat nincs lehetőségünk érdemben fogadni.
 
Budapest Környéki Törvényszék sajtószobája
A Budapest Környéki Törvényszék a havonta készített Hírlevél című kiadványban ad tájékoztatást a köz- / média érdeklődésre számot tartó peres ügyekről, egyéb információkról.