Budapest Környéki Törvényszék

Budapest Környéki Törvényszék
Postacím: 
1443 Budapest, Pf. 175.
Cím: 
1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Központi telefonszám: 
+36-1-467-6200
E-mail cím: 
birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
Elnök: 
Dr. Hilbert Edit
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
 
  • hétfőn: 9-12-ig és 13-15-ig
  • szerda-péntek: 9-11-ig

Bv Csoport ügyfélfogadási rendje:

  • hétfő-péntek: 9-12-ig és 13-15-ig

Panasznapi ügyintézés:

  • Minden pénteken 9.00-11.00 óráig a Budakörnyéki Járásbíróságon, összevontan a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósággal és a Budakörnyéki Járásbírósággal

 

Polgári, Közigazgatási Kollégium

Polgári szakág I. fok:

Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 128-130.
Telefon: 471-1405
Telefax: 471-1562
Kollégiumvezető-helyettes: Dr. Koppányné dr. Sági Erika

Polgári iroda:
Telefon: 471-1570
Telefax: 471-1572

Irodai félfogadás:

  • hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.30
  • kedd: ügyfélfogadás nincs
  • szerda-péntek: 9.00-11.00


Polgári Szakág II.fok

Cím: 1146 Budapest, Thököly út 172.
Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175.
Telefon: 273-3320
Telefax: 273-3996
Kollégiumvezető: Dr. Kiss Márta
Polgári iroda: 273-3323

Irodai félfogadás:

  • hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.30
  • kedd: ügyfélfogadás nincs
  • szerda-péntek: 9.00-11.00
Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a fenti e-mail címre törvényi felhatalmazás hiányában elektronikus úton nem terjeszthető elő joghatályosan beadvány a bíróságokon, ide nem értve a cégek bejegyzésére irányuló kérelmeket, amelyeket 2008. július 01-től elektronikus nyomtatványon kell előterjeszteni.
 
A céginformációs szolgálat honlapjáról és a kormányzati portálról az elektronikus nyomtatványok letölthetők. A jogi képviselő elektronikus úton a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet mellékletében meghatározott okiratot nyújthat be a cégbírósághoz.
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Budapest Környéki Törvényszék vagy az illetékességi területén működő bármely helyi bíróság előtt folyamatban lévő ügyben tájékoztatást az illetékes kezelőirodán, ügyfélfogadási időben kaphatnak (a honlapon megtalálható a kezelőirodák ügyfélfogadási rendje), elektronikus úton erre nincs lehetőség.
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy általános jogi tájékoztatást (folyamatban nem lévő ügyekben) a Budapest Környéki Törvényszékhez tartozó városi bíróságokon hétfői – kivéve a Budakörnyéki Bíróságon pénteki – napokon tartott ún. „panasznapon” személyesen kaphatnak, egyéb jogi segítségnyújtás kérdésével szíveskedjenek a „nép ügyvédje” ingyenes jogsegélyszolgálatot a 06-80-244-444 telefonszámon megkeresni.
 
A bírósághoz elektronikus úton általános jogi tájékoztatás kérésre irányuló beadványokat nincs lehetőségünk érdemben fogadni.
 
Budapest Környéki Törvényszék sajtószobája
A Budapest Környéki Törvényszék a havonta készített Hírlevél című kiadványban ad tájékoztatást a köz- / média érdeklődésre számot tartó peres ügyekről, egyéb információkról.