A bírósági közvetítői eljárás

Perbeszéd helyett párbeszéd - Vitarendezés bírósági közvetítéssel

A tájékoztató film itt megtekinthető


A közvetítés – vagy más néven mediáció – egy olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le a vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett semleges, pártatlan harmadik személy (mediátor) segítségét veszik igénybe.

A közvetítői eljárás igénybe vételével a per megelőzhető, helyettesíthető vagy a már elkezdődött per néhány hét alatt befejezhető.

A bírósági közvetítés mindezeken túl ahhoz is segítséget nyújt, hogy a per megindulásakor, illetve a per folyamán is gyorsan, hatékonyan rendezhető legyen a jogvita. A bírósági közvetítés lehetővé teszi, hogy a felek per helyett párbeszéd útján egyezségre jussanak.

Mik a közvetői eljárás előnyei a perhez képest?                                       

A közvetítői eljárás lényegesen gyorsabb, rugalmasabb, mint a bírósági peres eljárás. A közvetítői eljárásban nem fordulhat elő az, mint ami egy perben, hogy az egyik fél nyer, a másik pedig veszít. A bírósági Bírósági Közvetítésközvetítő segít a feleknek abban, hogy maguk találják meg a megoldást a problémájukra. A megegyezéssel mindkét fél nyer, miközben a megegyzés növeli a felek egymás iránti bizalmát és javítja a kapcsolatokat is.

Vannak-e pénzbeli előnyei a bírósági közvetítésnek?

A bírósági közvetítői eljárás ingyenes. A bírósági közvetítő segítségével zajló vitarendezés során nincs bizonyítási eljárás, ezért jóval kisebb a perköltség, és sikered megállapodás esetén a felek illetékkedvezményben részesíthetők.

Kinek érdemes igénybe venni és milyen esetekben a bírósági közvetítői eljárást?

Bárki bírósági közvetítőhöz fordulhat a vitás ügyével. Az eljrásben az vehet részt, akinek peres ügye indul vagy már folyamatban van

Bírósági közvetítők Magyarországon

 

Közvetítés per nélkül 

Akinek nincs peres ügye folyamatban és nem is kíván pereskedni a vitás ügyében, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján található névjegyzében szereplő közvetítők közül választhat.

Milyen típusú viták rendezhetők bírósági közvetítéssel?

•    családjogi viták, például válás, gyermekelhelyezés, láthatási jog, vagyonmegosztás

•    szerződéses és szerződésen kívüli jogviták, kártérítés, szavatosság, birtokvita, szomszédjogok,  gazdálko- 

      dó szervezetek egymás közötti vitái     

•    munkajogi konfliktusok, amelyben a munkáltató és a dolgozó között rendezhetők a munkabérrel,  

      munkaviszonnyal, munkaszerződéssel kapcsolatos vitás kérdések.

Hogyan zajlik a közvetítői eljárás?                                              

A bírósági közvetítő segít a felek közti párbeszéd helyreállításában. A felek álláspontjának meghallgatását követően a felek közti írásos megállapodás létrejöttét és annak jóváhagyását segíti. Ha a felek meg tudnak egyezni, a megállapodásnak azt a részét, amiben a jogvitájukkal bírósághoz fordultak, a peres ügy bíróságának bírája jóváhagyhatja, ha ezt a felek kérik.

Ugyankkor abból sem származik a feleknek hátránya, ha nem sikerül a megegyezés a közvetítői eljárás keretében. Ebben az esetben a bíróság a peres eljárást lefolytatja és a bíró eldönti a jogvitát. A peres eljárás folytatást a felek is kérhetik.

Hol találja a bírósági közvetítőt?

A felek a lakóhelye szerinti illetékes bíróság hirdetőtábláján is részletes tájékoztatást kaphatnak a hozzájuk legközelebb eső bírósági közvetítő személyéről, elérhetőségéről.

Keresse a bírósági közvetítőt az alábbi bíróságokon!

VÁLASSZA A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉST!

Irjon vagy a kérdezzen a bírósági közvetítésről: kozvetites@obh.birosag.hu